طی بخشنامه ای، شرایط صدور گواهی نامه های نوع دوم اعلام شد

اطلاعیه شماره 22 - سال 92

تاریخ اطلاعیه :  27/09/92

مصوبات جلسه مسئولین آموزش نیروی انسانی در دانشگاه شهیدرجایی 20و 21آذر 92 -در خصوص گواهینامه نوع دوم
مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان........

با سلام و احترام، بدین وسیله به اطلاع می رساند پیروگردهمایی دو روزه ی رؤسای ادارات آموزش نیروی انسانی استان ها در تاریخ های  20و 21 آذر ماه 92 مصوبات زیر در خصوص فرایند اجرایی صدور گواهی نامه نوع دوم جهت اقدام مقتضی اعلام می گردد:

1)       بخشنامه گواهینامه نوع دوم که در تاریخ 9/5/92 به استان ها ابلاغ گردیده است، در اسرع وقت به ادارات تابعه و مدارس ارسال شود.

2)      همکارانی که مشمول گواهی نامه نوع دوم می باشند تشکیل پرونده داده و مدیران محترم مدارس با جلسات توجیهی از سوی منطقه ، شناسنامه آموزشی افراد را بررسی و کنترل نموده و پرونده تا اطلاع بعدی نزد همکاران نکهداری گردد.

3)      همکارانی که آموزشهای درون سازمانی گذرانده اند ولی در سامانه LTMS مشاهده نمی شود پس از اصلاح و بازنگری در سامانه مذکور از سوی مرکز پشتیبان نسبت به بازبینی و کنترل مجدد اقدام و در صورت عدم مشاهده ی دوره آموزش گذرانده شده برابر گواهی نامه موجود نسبت به ثبت در سامانه توسط ذینفعان اهتمام گردد.

4)      برای دوره های آموزشی سال های  91 و 92 گه گواهینامه صادر نشده است امکان چاپ در سامانه LTMS فراهم خواهد شد تا نسبت به تایید و ممهور نمودن گواهینامه توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی منطقه اقدام لازم صورت پذیرد.

نحوه  ی تکمیل ،بررسی ، تأئید و صدور گواهینامه های نوع دوم 

  فایل ضمیمه

تشکیل شناسنامه آموزشی برای متقاضیان مدرک نوع دوم

  فایل ضمیمه

 منبع:سایت مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

/ 0 نظر / 16 بازدید